Träningsregler

Träningsregler vid Varggropens Kart Racing Club

Träningstider:

Måndagar kl. 18-21
Torsdagar kl. 18-21

Vissa tillfällen kan banan vara bokad vid dessa tidpunkter och då kommer träningen att flyttas till annan dag/ tid. Håll koll via hemsida och WhatsApp-gruppen.

Träningsregler:


Det är obligatoriskt med giltig förarlicens och betalt medlemskap samt godkänd kart, miljömatta och personlig utrustning. Ansvaret ligger hos förare/mekaniker att vara insatt i SBF:s regler. Den träningsansvarige har full rätt att tillrättavisa eller avvisa personer som inte följer uppmaningar, regler eller visar ett olämpligt beteende.

När man fått klartecken att starta och kör ut på banan är det viktigt att följa reglerna dvs. hålla upp handen samt stanna och kontrollera att ingen kommer körande i depåkurvan.

Det är inte tillåtet att köra på eller tvinga någon annan av banan.
Omkörning kan ske på både höger och vänster sida.
Försök inte svänga undan eller vara i vägen för någon utan kör lugnt som du har tänkt även om det kommer andra förare bakom. Erfarna förare får anpassa sig efter nybörjare. Ett (1) spårbyte per avsnitt mellan två kurvor är tillåtet för att försvara en position.
Om du åker av banan, stanna i karten, stäng av den om du kan. Vinka med båda armarna

Vid avslutat träningsheat stannar man karten i anvisat depåområde. Om alla kommer in samtidigt så ska man sitta still tills alla i heatet har kommit in. Därefter flyttas karten manuellt (vagn/rulla) till serviceområde.

Rökning sker alltid utanför grindarna.