Regler vid körning med hyrkart

Regler vid körning med hyrkart

Det är mycket viktigt att alltid följa personalens instruktioner och uppmaningar, detta för att undvika personskador samt skador på kartar och anläggning. Personer som kör oaktsamt så att utrustning och anläggning tar skada blir ersättningsskyldiga.

 1. Hjälm är ett krav. Overaller finns att låna och är bra att ha på sig när man kör. Lämna gärna lös utrustning som mobiltelefoner och väskor i depån.
 2. Åldersgräns är 10 år. En person per kart (förutom dubbelkarten).
 3. Minimilängd: Man ska kunna bromsa karten när man sitter i den.
 4. Man använder en pedal i taget, alltså Du gasar och bromsar EJ samtidigt.
 5. Kör alltid i högervarv på banan. Det är förbjudet att köra emot körriktningen.
 6. Vid stopp på banan, sitt kvar i bilen. Försök inte starta den själv. Vifta med armar så att andra förare och uthyrare ser dig.
 7. När röd flagg visas så ska Du sakta ner farten och köra in i depån. Körtiden är slut.
 8. I depå-området är det absolut förbjudet att köra fort. Olycksrisk.
 9. Det är förbjudet att köra på eller tränga av andra förare från banan. Bryter Du mot dessa regler betraktas det som vårdslös körning och Du får inte köra mera. Du blir ersättningsskyldig vid skadegörelse.
 10. Du MÅSTE vara nykter om Du ska köra gokart.
 11. All körning sker på egen risk.
  Personalen kan när som helst under racet flagga av de personer som inte följer ovanstående regler.