Klubben

Historisk bakgrund för Karting i Örnsköldsvik.

Tidigare var Karting en sektion i Örnsköldsviks Motorklubb, (ÖMK)

2001-11-01 bildades Varggropens Kart Racing Club, avknoppad från ÖMK.

Den första styrelsen bestod av:
Christer Söderström, ordförande.
Sverker Andersson, sekreterare.
Arne Sjölander, kassör.
Ola Nordqvist samt Mikael Olsson.

En av VKRC:s målsättningar är att vara en klubb med hög social samhörighet och toppresultat vid tävlingar får komma i andra hand.