Styrelsemöte 210629

Hyrkart

Nu fungerar tidtagningen för drop-in körning.

Det behövs fler ansvariga för hyrkartsbokningar. Anna kollar upp.

Anläggning

Det ska målas om bodar och teknikhuset ska målas klart. Pernilla ser om sommarjobbare kan fixa detta.

Övrigt

Klubbkläder kommer att gå att beställa inom snar framtid. Maria kommer och ställer upp provplagg i klubbstugan.

Nya rutiner för faktureringar informeras ut.

Det är dags att se över sponsorer till hyrkartar.