Styrelsemöte 2101

  • Tidtagningssystemet och bokningssystem – arbete pågår.
  • Hantering av guppen i banan och dränering behövs göras så snart som möjligt
  • Flytt av datum för hemmatävling.
  • Planer på att köpa in nya motorer till hyrkartarna.
  • Förberedelser inför Årsmöte 2021, 16/2 19:00 via län
  • Kartfack i medlemsgaraget: Aktiva måste prioriteras vid fördelning av facken.
  • Nya förare önskas, börjar bli lite tunt med småkartar.