Styrelsemöte 2102

Ansvarsroller
NC representant – Marcus A & en ny
Rekrytering/utbildning – Pernilla G
Anläggningsgrupp – Robin N & Jerry R
Miljöansvarig – Tomas M
Bokningsansvariga/ bemanning hyrkart – Anna N G & Jonas M
Hyrkartsunderhåll – Pär H & Kjell-Åke

Förslag på bonussystem presenterades:  
Som medlem i VKRC är man med och hjälper till på fixardagar, hemmatävling samt tar en vecka hyrkart inklusive städning och de gruppbokningar som infaller denna vecka + 2 extra gruppbokningar under säsongen. Med betald medlemsavgift  får du träna obegränsat på banan när den inte är bokad och du får dina tävlingsavgifter betalda. 
Vill du sedan få ännu mer tillbaka så krävs det en mer aktiv roll i klubben som styrelsejobb eller att du har ett stort ansvarsområde tex driftansvarig för hyrkartarna, samt att du tar flera gruppbokningar. 

Hemmatävling
Datum för hemmatävlingen är i dagsläget den 29/5. Vi vet inte hur det blir med covid/ restriktioner mm.
Tävlingsledning – Jonas & Per N
Sekretariat – Pernilla 
Anläggning – Robin & Jerry
Kiosk/mat – Veronica L?
Tidtagning?

Övrigt:
-Uppdatera hemsidans utseende och möjlighet att delge protokollinnehåll. Pernilla ser över detta.
-Tidtagningssytem och bokningssystem. Jonas samlar ansvariga och jobbar vidare kring detta. Anna deltar.
-Utbildning av fler ansvariga funktionärer. Intressekoll sker.
-Sommarjobb, det kommer att vara möjligt för ungdomar som gått ut åk 9 och äldre att sommarjobba även i sommar. Jonas skickar ut info.
-Hyrkartregler, Tomas ser över dessa.
-Läger, vi anordnar inget läger i år.