styrelsemöte 2103

Medlemsmöte
Onsdag 5/5 kl 18.00. Via länk
På medlemsmötet lyfts medlemmars frågor och vi presenterar hyrkartssäsongen och ansvarsuppgifter där. Vi tar upp om hemmatävling och om träningskvällar.

Hemmatävling
Vi inväntar FHM besked och jobbar på med planeringen. Det är klart med tidtagare och alla huvudposter är bemannade. Tävlingsledning och speaker är klar samt tekniker och sekretariat.
Nytt för i år är anmälningssystemet Lots.

Hyrkart
15/5 öppnar hyrkarten. Öppettider lör och sön kl12-18 i maj
Vi ska se över hyrkartreglerna och sätta upp nya skyltar samt fler skyltar längs vägen till banan.
Se över bokningssystem/ alternativ till mail
Tidtagning, det jobbas vidare på det.
Schema för hyrkartansvar lyfts på medlemsmöte.

Utbildning
Planen är att det genomförs en licenskurs i början av maj för nya förare
Det kommer även att bli en C-licensutbildning för de som vill uppgradera sin licens.

Övrigt
Fixardag
Sommarjobbare, det är 7 personer som sökt sommarjobb.
Ny grill köps in.
Bonussystem. Vi presenterar detta på medlemsmötet.